ТЕМЕО е телеметрична система за наблюдение и контрол на сърдечната дейност.

ТЕМЕО допълва и надгражда досега познатите средства за мониторинг на сърдечната дейност.

ТЕМЕО предлага информация за сърдечната дейност 24 часа в денонощно на всеки 5 минути, навсякъде в рамките на покритието на GSM оператора,

Каква информация дава ?

 • Минимална, средна и максимална сърдечна честота
 • Брой надкамерни и камерни екстрасистоли за всеки 5 мин., час и денонощие
 • Брой бигеминии и тригеминии за 5мин, час и денонощие
 • Тахикардия и брадикардия - начало и продължителност
 • Пресдърдно мъждене - начало, продължителност и максимална сърдечнa честота на епизодите . Процентно отношение на времето, през което потребителят е бил в абсолютна аритмия, спрямо общата продължителност на епохата
 • Всички ЕКГ записи с продължителност 10 секунди, с определени R зъбци, сърдечна честота и допълнителен филтър на изолинията
 • Брой и времена на задействане на потребителския маркер

За кого е подходяща?

 • Проследяване на хора с цел първична и вторична профилактика на сърдечно-съдови заболявания
 • Ранно, бързо и точно установяване на патологични събития
 • Проследяване след болничен престой по повод сърдечно-съдово заболяване
 • Проследяване процеса на рехабилитация
 • Проследяване състоянието на възрастни хора
 • Спортисти, при контрол на тренировъчния процес
 • Хора, които живеят под постоянен стрес

Как можете да ползвате ТЕМЕО?


 • Попитайте вашия лекар за ТЕМЕО

 
Office: +359 2 421 0 100